Cum devin membru al Asociației

Membrii fondatori ai Asociației sunt persoanele fizice care au participat la înființarea Asociației și au semnat actul constitutiv al acesteia.

Membrii Asociației pot fi:

  • Persoane fizice sau juridice care aderă la statutul Asociației și/sau desfășoară activități compatibile cu scopul și obiectivele acesteia
  • Personalități din țară sau din străinătate care s-au distins prin contribuția adusă la realizarea scopului Asociației;
  • Persoane fizice sau juridice care doresc să sprijine financiar sau material activitatea Asociației;
Persoanele juridice sunt reprezentate în cadrul Asociației prin reprezentanții lor legali.

Pentru înscrierea în A.F.C.R. este nevoie de a completa cererea de adeziune pe care o puteți descărca de aici, și de a o trimite pe adresa de mail: liviu.drughean@gmail.com.

Calitatea de asociat se aprobă de către Adunarea Generală a Asociației.

Propunerea trebuie să vină din partea cel puțin a unui membru al Asociației Frigotehniștilor și Criogeniștilor din Romania și trebuie să fie acceptată atât de către persoana fizică sau juridică propusă cât și de către Adunarea Generală a Asociației.

Calitatea de membru de onoare se acordă de către Adunarea Generală;

Membrii asociați au obligația de a plăti cotizația anuală, în termenul și în cuantumul stabilit de Consiliul Director, de a se abține de la orice acte ce ar contraveni intereselor acesteia, care ar dăuna imaginii sau prestigiului ei, de a da dovadă de o conduită ireproșabilă în activitățile ce le desfășoară.

Taxa de înscriere în A.F.C.R. pentru persoane fizice este de 50 lei, cotizația anuală este de 50 lei și poate fi plătită semestrial. Persoanele juridice plătesc doar cotizația anuală care este de 1000 lei. Membrii de onoare, pensionarii și tinerii specialiști la început de carieră, vor cotiza după posibilități.

Plățile se fac în contul:

COD IBAN AFCR – RO41BTRLRONCRT0200741001


Vizite 9850