Despre noi

Asociația Frigotehniștilor și Criogeniștilor din România este o organizaţie profesională de persoane fizice și juridice, neguvernamentală, cu caracter nelucrativ, autonom și apolitic, înființată în temeiul O.G. 26/2000, are personalitate juridică și este menită să realizeze obiectivele menționate în statutul Asociației.

ASOCIAȚIA FRIGOTEHNIȘTILOR ȘI CRIOGENIȘTILOR DIN ROMÂNIA (A.F.C.R.) este persoana juridică de drept privat cu scop nepatrimonial, independentă, organizată conform cu dispozițiile Legii nr. 246/2005 și a cărei membri fondatori sunt:

  1. Drughean Liviu Geo
  2. Popa Viorel
  3. Șerban Alexandru
  4. Bălan Mugur-Ciprian
  5. Ilie Anica


Vizite 9838