Obiective

Inițierea și susținerea formelor și activităților menite să conducă la pregătirea și perfecționarea cadrelor de specialitate cu pregătire superioară, pe baza normelor și a standardelor elaborate de organismele europene IIR și ASHRAE. În cadrul acestei activități, A.C.F.R. își propune să colaboreze cu Ministerul Educației și Cercetării, cu Ministerul Mediului și cu Ministerul Muncii.

Organizarea de puncte de informare tehnico-științifice a specialiștilor din domeniul frigului și a criogeniei precum și organizarea de activității de certificare și evaluare a calificării profesionale a specialiștilor și a firmelor, prin constituirea de entități specializate în acest scop.

Organizarea de manifestări profesional-științifice și participarea la manifestări internaționale cu conținut legat de obiectul de activitate al A.F.C.R.

Organizarea de conferințe și congrese precum și editarea unor publicații de specialitate.

Organizarea de manifestații profesional-științifice interne și participarea la manifestări internaționale de frigotehnie și criogenie.

Organizarea și desfasurarea cursurilor de verificare și dezvoltare a cunoștințelor profesionale a unor categorii de personal din sfera de activitate ce prezintă interes pentru societate.

Promovarea schimbului de date, informații, publicații și cooperarea cu asociații și organisme similare de profil din țară și străinătate.

Crearea unor parteneriate cu asociații din țară și străinătate, care promovează scopul asociației.


Vizite 9840